Резултати от прогнозите (7 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 февруари (+6.65); общо февруари (+24.4)

Златен мач: 7 февруари (-5); общо февруари (-9.75)

Твърд мач: 7 февруари (+2); общо февруари (+1.24)

Изненада на деня: 7 февруари (-4); общо февруари (-8)

Консултант: 7 февруари (-47.02); общо февруари (-22.26)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 7 февруари (+2); общо февруари (-5.52)

Златни прогнози: 7 февруари (-3.95); общо февруари (+1.24)

Сребърни прогнози: 7 февруари (-30.72); общо февруари (+8.67)