Резултати от прогнозите (7 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (7 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 7 декември (+4.2); общо декември (+12.6)

Златен мач: 7 декември (-6); общо декември (-9.3)

Твърд мач: 7 декември (+3.2); общо декември (-2.95)

Изненада на деня: 7 декември (0); общо декември (-10)

Консултант: 7 декември (+1.91); общо декември (-37.95)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-5.39)

Златни прогнози: общо декември (-2.13)

Сребърни прогнози: 7 декември (+7.4); общо декември (+11.21)