Резултати от прогнозите (6 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 юни (+3.78); общо юни (+9.85)

Златен мач: общо юни (+0.5)

Твърд мач: общо юни (-4.4)

Изненада на деня: общо юни (+5.25)

Консултант: 6 юни (-2.22); общо юни (-16.02)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+6.4)

Златни прогнози: общо юни (+14.6)

Сребърни прогнози: общо юни (+6.53)