Резултати от прогнозите (6 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 януари (-8); общо януари (-0.3)

Златен мач: 6 януари (+6.37); общо януари (+6.87)

Твърд мач: 6 януари (+3.84); общо януари (-22.16)

Изненада на деня: 6 януари (-3); общо януари (-10)

Консултант: 6 януари (-0.68); общо януари (-14.61)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 6 януари (+8.62); общо януари (+9.26)

Златни прогнози: общо януари (-13.3)

Сребърни прогнози: 6 януари (-9.28); общо януари (-17.63)