Резултати от прогнозите (6 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 октомври (-8); общо (+8.42)

Златен мач: общо (-16)

Твърд мач: общо (+9.45)

Изненада на деня: общо (+4.75)

Консултант: 6 октомври (-11.7); общо (+44.09)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: 6 октомври (-8); общо (+19.28)

Сребърни прогнози: 6 октомври (+4); общо (+40.63)