Резултати от прогнозите (6 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 ноември (-5); общо ноември (+19.16)

Златен мач: 6 ноември (+7); общо ноември (+14.76)

Твърд мач: 6 ноември (+2.7); общо ноември (+0.16)

Изненада на деня: 6 ноември (-4); общо ноември (-8)

Консултант: 6 ноември (+21.22); общо ноември (+45.05)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (+2.44)

Златни прогнози: 6 ноември (+5.2); общо ноември (+32.28)

Сребърни прогнози: 6 ноември (+18.27); общо ноември (+45.62)