Резултати от прогнозите (6 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 март (-8); общо март (-5.78)

Златен мач: 6 март (+6.4); общо март (+12.81)

Твърд мач: 6 март (+2.8); общо март (+18.17)

Изненада на деня: общо март (-13)

Консултант: 6 март (+10.16); общо март (+48.75)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 6 март (-7); общо март (+5.54)

Златни прогнози: 6 март (-16.75); общо март (-35.91)

Сребърни прогнози: 6 март (+36.65); общо март (+85.39)