Резултати от прогнозите (6 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 февруари (+4); общо февруари (+17.75)

Златен мач: 6 февруари (-5); общо февруари (-4.75)

Твърд мач: 6 февруари (+1.86); общо февруари (-0.76)

Изненада на деня: общо февруари (-4)

Консултант: 6 февруари (+44.14); общо февруари (+24.76)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 6 февруари (-0.52); общо февруари (-7.52)

Златни прогнози: 6 февруари (+5.19); общо февруари (+5.19)

Сребърни прогнози: 6 февруари (+36.26); общо февруари (+39.39)