Резултати от прогнозите (6 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (6 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 6 декември (-8); общо декември (+8.4)

Златен мач: 6 декември (-8); общо декември (-3.3)

Твърд мач: 6 декември (+3.2); общо декември (-6.15)

Изненада на деня: 6 декември (-7); общо декември (-10)

Консултант: 6 декември (-8.59); общо декември (-39.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 6 декември (-8); общо декември (-5.39)

Златни прогнози: 6 декември (+2.13); общо декември (-2.13)

Сребърни прогнози: 6 декември (+0.98); общо декември (+3.81)