Резултати от прогнозите (5 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 юни (+7.7); общо юни (+6.07)

Златен мач: 5 юни (-5); общо юни (+0.5)

Твърд мач: 5 юни (+3.6); общо юни (-4.4)

Изненада на деня: 5 юни (0); общо юни (+5.25)

Консултант: 5 юни (+8.89); общо юни (-13.8)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 юни (+3.6); общо юни (+6.4)

Златни прогнози: 5 юни (+12.2); общо юни (+14.6)

Сребърни прогнози: 5 юни (+14.07); общо юни (+6.53)