Резултати от прогнозите (5 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 януари (-4); общо януари (+7.7)

Златен мач: общо януари (+0.5)

Твърд мач: общо януари (-26)

Изненада на деня: общо януари (-7)

Консултант: 5 януари (-2.5); общо януари (-13.93)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+0.64)

Златни прогнози: 5 януари (+1.5); общо януари (-13.3)

Сребърни прогнози: 5 януари (-4); общо януари (-8.35)