Резултати от прогнозите (5 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 октомври (-4); общо (+16.42)

Златен мач: общо (-16)

Твърд мач: общо (+9.45)

Изненада на деня: общо (+4.75)

Консултант: 5 октомври (+3.15); общо (+55.79)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+27.28)

Сребърни прогнози: общо (+36.63)