Резултати от прогнозите (5 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 ноември (+6.37); общо ноември (+24.16)

Златен мач: 5 ноември (+4.4); общо ноември (+7.76)

Твърд мач: 5 ноември (-8); общо ноември (-2.54)

Изненада на деня: общо ноември (-4)

Консултант: 5 ноември (+11.86); общо ноември (+23.83)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 ноември (+4.4); общо ноември (+2.44)

Златни прогнози: 5 ноември (+4.37); общо ноември (+27.08)

Сребърни прогнози: 5 ноември (-3.67); общо ноември (+27.35)