Резултати от прогнозите (5 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 май (+5.11); общо май (+0.11)

Златен мач: общо май (+13.7)

Твърд мач: общо май (-9)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 5 май (+9.45); общо май (+5.34)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (0)

Златни прогнози: общо май (+19.3)

Сребърни прогнози: 5 май (+4.34); общо май (+4.26)