Резултати от прогнозите (5 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 5 декември (+6.4); общо декември (+16.4)

Златен мач: 5 декември (0); общо декември (+4.7)

Твърд мач: 5 декември (+2.61); общо декември (-9.35)

Изненада на деня: общо декември (-3)

Консултант: 5 декември (-27.68); общо декември (-31.27)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 декември (+2.61); общо декември (+2.61)

Златни прогнози: 5 декември (-2.08); общо декември (-4.26)

Сребърни прогнози: 5 декември (-12.7); общо декември (+2.83)