Резултати от прогнозите (5 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (5 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо април (+8.2)

Златен мач: общо април (+7.45)

Твърд мач: общо април (-13.4)

Изненада на деня: общо април (-19)

Консултант: 5 април (-9.47); общо април (-27.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 5 април (+3.5); общо април (-7.1)

Златни прогнози: общо април (+16.48)

Сребърни прогнози: 5 април (-0.03); общо април (-31.57)