Резултати от прогнозите (4 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 юли (+4.14); общо юли (-5.88)

Златен мач: общо юли (+3.75)

Твърд мач: общо юли (-4.8)

Изненада на деня: общо юли (-5)

Консултант: 4 юли (+5.99); общо юли (+0.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (0)

Златни прогнози: 4 юли (+5.85); общо юли (+14.45)

Сребърни прогнози: 4 юли (-4); общо юли (-9.79)