Резултати от прогнозите (4 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 януари (-2); общо януари (+11.7)

Златен мач: общо януари (+0.5)

Твърд мач: общо януари (-26)

Изненада на деня: общо януари (-7)

Консултант: 4 януари (-2); общо януари (-11.43)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+0.64)

Златни прогнози: общо януари (-14.8)

Сребърни прогнози: общо януари (-4.35)