Резултати от прогнозите (4 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 октомври (+5.44); общо (+20.42)

Златен мач: 4 октомври (-4); общо (-16)

Твърд мач: 4 октомври (+2.25); общо (+9.45)

Изненада на деня: 4 октомври (-4); общо (+4.75)

Консултант: 4 октомври (+27.45); общо (+52.64)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: 4 октомври (+13.22); общо (+27.28)

Сребърни прогнози: 4 октомври (+45.56); общо (+29.48)