Резултати от прогнозите (4 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 май (-7); общо май (-5)

Златен мач: 4 май (+6); общо май (+13.7)

Твърд мач: 4 май (-9); общо май (-9)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 4 май (-16.18); общо май (-4.11)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (0)

Златни прогнози: 4 май (+5.2); общо май (+19.3)

Сребърни прогнози: 4 май (-7.07); общо май (-0.08)