Резултати от прогнозите (4 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 декември (+4.96); общо декември (+10)

Златен мач: 4 декември (+5.7); общо декември (+4.7)

Твърд мач: 4 декември (-8); общо декември (-11.96)

Изненада на деня: общо декември (-3)

Консултант: 4 декември (+3.93); общо декември (-3.59)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (0)

Златни прогнози: 4 декември (-1.34); общо декември (-2.18)

Сребърни прогнози: 4 декември (+0.95); общо декември (+15.53)