Резултати от прогнозите (4 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (4 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 4 април (-8); общо април (+8.2)

Златен мач: 4 април (-6.65); общо април (+7.45)

Твърд мач: 4 април (-9); общо април (-13.4)

Изненада на деня: 4 април (-8); общо април (-19)

Консултант: 4 април (-19.4); общо април (-18.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-10.6)

Златни прогнози: общо април (+16.48)

Сребърни прогнози: 4 април (-19.4); общо април (-18.03)