Резултати от прогнозите (31 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (31 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 юли (-8); общо (+13.54)

Златен мач: 30 юли (+6.09); общо (+14.77)

Твърд мач: 30 юли (+3.15); общо (-1.63)

Изненада на деня: общо (-14.38)

Консултант: 30 юли (-52.11); общо (-52.46)

Платени прогнози                                  

Диамантени прогнози: 30 юли (-7); общо (+16.76)

Златни прогнози: 30 юли (+2.24); общо (-10.77)

Сребърни прогнози: 30 юли (-40.07); общо (-97.34)