Резултати от прогнозите (31 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (31 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 януари (-7); общо януари (+5.25)

Златен мач: 31 януари (-5); общо януари (-13.97)

Твърд мач: общо януари (+8.3)

Изненада на деня: общо януари (-14.75)

Консултант: 31 януари (-14.84); общо януари (-29.7)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+8.29)

Златни прогнози: 31 януари (+2.22); общо януари (+36.4)

Сребърни прогнози: 31 януари (-13.78); общо януари (-145.07)