Резултати от прогнозите (31 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (31 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 31 октомври (+6.37); общо октомври (-2.15)

Златен мач: 31 октомври (-6); общо октомври (+18.08)

Твърд мач: 31 октомври (+1.08); общо октомври (-27.29)

Изненада на деня: 31 октомври (+4); общо октомври (+2.45)

Консултант: 31 октомври (-2.19); общо октомври (-56.9)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 31 октомври (-2.63); общо октомври (+1.04)

Златни прогнози: 31 октомври (-0.56); общо октомври (-15.69)

Сребърни прогнози: 31 октомври (-15.28); общо октомври (-31.71)