Резултати от прогнозите (31 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (31 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо декември (+52.07)

Златен мач: общо декември (-39.58)

Твърд мач: общо декември (+17.34)

Изненада на деня: общо декември (-8.4)

Консултант: общо декември (+14.65)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-19.91)

Златни прогнози: общо декември (-35.31)

Сребърни прогнози: общо декември (+144.72)