Резултати от прогнозите (30 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (30 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 юни (+4); общо юни (-45.16)

Златен мач: 30 юни (-8); общо юни (-4.81)

Твърд мач: 30 юни (+2.7); общо юни (-31.38)

Изненада на деня: общо юни (+6.55)

Консултант: 30 юни (+19.73); общо юни (-124.4)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 30 юни (-17); общо юни (-16.8)

Златни прогнози: 30 юни (+21.47); общо юни (-14.88)

Сребърни прогнози: 30 юни (+4.04); общо юни (-11.14)