Резултати от прогнозите (30 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (30 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 януари (+4.2); общо януари (+12.25)

Златен мач: 30 януари (+9.1); общо януари (-8.97)

Твърд мач: 30 януари (+3.24); общо януари (+10.62)

Изненада на деня: 30 януари (-3); общо януари (14.75)

Консултант: 30 януари (+42.25); общо януари (-14.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 30 януари (+0.24); общо януари (+8.29)

Златни прогнози: 30 януари (+19.99); общо януари (+34.18)

Сребърни прогнози: 30 януари (-18.41); общо януари (-131.29)