Резултати от прогнозите (30 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (30 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 октомври (+6.44); общо (-8.52)

Златен мач: общо октомври (+24.08)

Твърд мач: 30 октомври (-9); общо  (-28.37)

Изненада на деня: общо  (-1.55)

Консултант: 30 октомври (-15.73); общо (-54.71)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+3.67)

Златни прогнози: 30 октомври (-9); общо  (-15.13)

Сребърни прогнози: 30 октомври (+7.14); общо (-16.43)