Резултати от прогнозите (30 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (30 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 март (-8); общо март (-7.57)

Златен мач: 30 март (-4); общо март (-12.19)

Твърд мач: общо март (+19.97)

Изненада на деня: общо март (-19)

Консултант: 30 март (-30.74); общо март (-17.59)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+39.77)

Златни прогнози: 30 март (-8); общо март (-109.88)

Сребърни прогнози: 30 март (-4); общо март (+37.3)