Резултати от прогнозите (30 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (30 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 30 май (-7); общо май (+43.16)

Златен мач: общо май (+32.44)

Твърд мач: общо май (+12.83)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 30 май (-9.28); общо май (+94.11)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 30 май (-7); общо май (+38.09)

Златни прогнози: общо май (+5.52)

Сребърни прогнози: общо май (+106.16)