Резултати от прогнозите (3 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 юни (-8); общо юни (-8)

Златен мач: общо юни (0)

Твърд мач: общо юни (0)

Изненада на деня: общо юни (0)

Консултант: 3 юни (-10); общо юни (-24.45)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 3 юни (+2.8); общо юни (+2.8)

Златни прогнози: общо юни (-8)

Сребърни прогнози: 3 юни (-6.64); общо юни (-13.43)