Резултати от прогнозите (3 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 юли (-7); общо юли (-10.02)

Златен мач: 3 юли (+6); общо юли (+3.75)

Твърд мач: 3 юли (-8); общо юли (-4.8)

Изненада на деня: общо юли (-5)

Консултант: 3 юли (-1.42); общо юли (-5.36)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (0)

Златни прогнози: 3 юли (+0.2); общо юли (+8.6)

Сребърни прогнози: 3 юли (+3.48); общо юли (-5.79)