Резултати от прогнозите (3 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 януари (+4.2); общо януари (+13.7)

Златен мач: 3 януари (-8); общо януари (+0.5)

Твърд мач: 3 януари (-8); общо януари (-26)

Изненада на деня: общо януари (-7)

Консултант: 3 януари (+9.65); общо януари (-9.43)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+0.64)

Златни прогнози: 3 януари (+1.44); общо януари (-14.8)

Сребърни прогнози: 3 януари (+2.21); общо януари (-4.35)