Резултати от прогнозите (3 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 ноември (+4.56); общо ноември (+14.29)

Златен мач: 3 ноември (-4); общо ноември (-1.04)

Твърд мач: 3 ноември (+2.4); общо ноември (+5.46)

Изненада на деня: общо ноември (0)

Консултант: 3 ноември (-10.76); общо ноември(+15.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 3 ноември (-7); общо (-1.96)

Златни прогнози: 3 ноември (+4.56); общо (+22.71)

Сребърни прогнози: 3 ноември (+7.28); общо (+29.88)