Резултати от прогнозите (3 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 март (+6.65); общо март (+17.72)

Златен мач: 3 март (+4.4); общо март (+4.91)

Твърд мач: 3 март (+2.4); общо март (+9.97)

Изненада на деня: общо март (-4)

Консултант: 3 март (+11.43); общо  март (+41.25)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+12.54)

Златни прогнози: 3 март (-5); общо март (-19.3)

Сребърни прогнози: 3 март (+4.78); общо март (+15.83)