Резултати от прогнозите (3 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 май (+3.6); общо май (+2)

Златен мач: общо май (+7.7)

Твърд мач: общо май (0)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 3 май (-4.6); общо май (+12.07)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (0)

Златни прогнози: общо май (+14.1)

Сребърни прогнози: 3 май (-3); общо май (+6.99)