Резултати от прогнозите (3 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (3 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 3 декември (+4.24); общо декември (+5.04)

Златен мач: 3 декември (-6); общо декември (-1)

Твърд мач: общо декември (-3.96)

Изненада на деня: общо декември (-3)

Консултант: 3 декември (-10.16); общо декември (-7.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (0)

Златни прогнози: 3 декември (-2.76); общо декември (-0.84)

Сребърни прогнози: 3 декември (+6.85); общо декември (+14.58)