Резултати от прогнозите (29 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (29 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 октомври (-6); общо (-14.96)

Златен мач: общо (+24.08)

Твърд мач: 29 октомври (+3.15); общо (-19.37)

Изненада на деня: общо (-1.55)

Консултант: 29 октомври (-0.85); общо (-38.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+3.67)

Златни прогнози: общо (-6.13)

Сребърни прогнози: 29 октомври (-1.75); общо (-23.57)