Резултати от прогнозите (29 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (29 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 март (+5.95); общо март (+0.43)

Златен мач: общо март (-8.19)

Твърд мач: общо март (+19.97)

Изненада на деня: общо март (-19)

Консултант: 29 март (+11.03); общо март (+13.15)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+39.77)

Златни прогнози: 29 март (+5.38); общо март (-101.88)

Сребърни прогнози: 29 март (+3.2); общо март (+41.3)