Резултати от прогнозите (29 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (29 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 29 май (+4.9); общо май (+50.16)

Златен мач: общо май (+32.44)

Твърд мач: 29 май (-9); общо май (+12.83)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 29 май (+18.6); общо май (+103.39)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 29 май (+9); общо май (+45.09)

Златни прогнози: 29 май (-5.75); общо май (+5.52)

Сребърни прогнози: 29 май (+8.79); общо май (+106.16)