Резултати от прогнозите (28 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 юни (-6); общо юни (-41.16)

Златен мач: 28 юни (-5); общо юни (+3.19)

Твърд мач: 28 юни (+3.85); общо юни (-37.68)

Изненада на деня: общо юни (+6.55)

Консултант: 28 юни (-12.83); общо юни (-135.15)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 юни (-2.4); общо юни (+8.2)

Златни прогнози: 28 юни (+0.72); общо юни (-42.35)

Сребърни прогнози: 28 юни (-5); общо юни (-18.78)