Резултати от прогнозите (28 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 януари (-8); общо януари (+4.05)

Златен мач: общо януари (-24.07)

Твърд мач: 28 януари (+3.6); общо януари (+5.63)

Изненада на деня: общо януари (-11.75)

Консултант: 28 януари (+0.41); общо януари (-49.33)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 януари (+3.6); общо януари (+17.05)

Златни прогнози: 28 януари (+2.25); общо януари (+7.39)

Сребърни прогнози: 28 януари (+2.56); общо януари (-104.34)