Резултати от прогнозите (28 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 септември (-7); общо (+24.86)

Златен мач: 28 септември (+4.34); общо (-16.01)

Твърд мач: 28 септември (-8); общо (-32.68)

Изненада на деня: общо (+6.73)

Консултант: 28 септември (+10.19); общо (+33.51)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 септември (-7); общо (+11.8)

Златни прогнози: 28 септември (-7); общо (+15.4)

Сребърни прогнози: 28 септември (+1.58); общо (-31.86)