Резултати от прогнозите (28 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 октомври (+5.36); общо (-8.96)

Златен мач: 28 октомври (+6.64); общо (+24.08)

Твърд мач: общо (-22.52)

Изненада на деня: общо (-1.55)

Консултант: 28 октомври (+3.4); общо (-38.13)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+3.67)

Златни прогнози: общо (-6.13)

Сребърни прогнози: 28 октомври (+9.2); общо (-21.82)