Резултати от прогнозите (28 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 ноември (+4.2); общо ноември (+11.56)

Златен мач: 28 ноември (+6.96); общо ноември (+24.32)

Твърд мач: 28 ноември (-8); общо ноември (-14.65)

Изненада на деня: общо ноември (+13.75)

Консултант: 28 ноември (+22.07); общо ноември (+71.4)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 ноември (+12.62); общо ноември (+20.23)

Златни прогнози: 28 ноември (+7.66); общо ноември (+25.56)

Сребърни прогнози: 28 ноември (+2.12); общо ноември (+100.81)