Резултати от прогнозите (28 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 май (+6); общо май (+45.26)

Златен мач: 28 май (-4); общо май (+32.44)

Твърд мач: 28 май (+2.5); общо май (+21.83)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 28 май (+5.7); общо май (+84.79)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 май (+9.3); общо май (+36.09)

Златни прогнози: общо май (+11.27)

Сребърни прогнози: 28 май (-6); общо май (+97.37)