Резултати от прогнозите (28 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 декември (-7); общо декември (+43.85)

Златен мач: 28 декември (-4); общо декември (-39.58)

Твърд мач: 28 декември (+3.33); общо декември (+11.13)

Изненада на деня: 28 декември (+4); общо декември (-8.4)

Консултант: 28 декември (-11.94); общо декември (-5.54)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 28 декември (-7); общо декември (-19.91)

Златни прогнози: 28 декември (-11); общо декември (-35.31)

Сребърни прогнози: 28 декември (+20.02); общо декември (+135.72)