Резултати от прогнозите (28 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (28 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 28 април (-4); общо април (-22.08)

Златен мач: общо април (-17.24)

Твърд мач: общо април (-11.23)

Изненада на деня: общо април (-21.09)

Консултант: 28 април (-11.9); общо април (-8.6)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-33.82)

Златни прогнози: общо април (+8.31)

Сребърни прогнози: 28 април (-7.4); общо април (+62.08)