Резултати от прогнозите (27 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 юни (-9); общо юни (-35.16)

Златен мач: общо юни (+8.19)       

Твърд мач: общо юни (-41.53)

Изненада на деня: общо юни (+6.55)

Консултант: 27 юни (-2.63); общо юни (-122.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+10.6)

Златни прогнози: общо юни (-43.07)

Сребърни прогнози: 27 юни (+6.37); общо юни (-13.78)